• Zaczynamy !

    To do roboty ! – wykonanie poziomej izolacji przeciwilgociowej – metodą iniekcji niskociśnieniowej (krystalicznej). Technologia ta została odznaczona 6 złotymi medalami na światowych wystawach wynalazczości. Ma wiele zalet : jest najtańszą metodą osuszania obiektów, jest ekologiczna, bardzo prosta w stosowaniu, do wytwarzania blokady przeciwwilgociowej stosuje się mineralne preparaty wytwarzane w naszym kraju, również z naszych surowców. Iniekcję można stosować do osuszania zawilgoconych obiektów bez odkopywania murów zewnętrznych, bez względu na rodzaj użytego do budowy materiału i grubość murów.