• Zaczynamy !

    To do roboty ! – wykonanie poziomej izolacji przeciwilgociowej – metodą iniekcji niskociśnieniowej (krystalicznej). Technologia ta została odznaczona 6 złotymi medalami na światowych wystawach wynalazczości. Ma wiele zalet : jest najtańszą metodą osuszania obiektów, jest ekologiczna, bardzo prosta w stosowaniu, do wytwarzania blokady przeciwwilgociowej stosuje się mineralne preparaty wytwarzane w naszym kraju, również z naszych surowców. Iniekcję można stosować do osuszania zawilgoconych obiektów bez odkopywania murów zewnętrznych, bez względu na rodzaj użytego do budowy materiału i grubość murów.

  • Ariańskim szlakiem po ziemi kieleckiej – książka

    Halina Maria Machul „Ariańskim szlakiem po ziemi kieleckiej” cytat Ublinek gmina Lipnik   Źródła historyczne niewiele mówią o historii tej wsi, malowniczo położonej na Wyżynie Sandomierskiej. Wiadomo, że w połowie XV w.  wioska należała do Jana i Piotra herbu Ostoja i podlegała wówczas parafii Strzyżowice. Na początku XVI w. (1508) dziedzicem „na Ublinku” został Jakub Krąpski, a następnie osada znalazła się w rękach Hublińskich (Ublińskich). W XVII stuleciu Ublinek przeszedł na własność Pawła Zagórskiego – dziedzica części Strzyżowic i Gieraszowic – arianina. Z tym okresem historii wsi wiąże się prawdopodobnie działalność zboru braci polskich na tym terenie. Na końcu wsi, w sąsiedztwie rozległych pól, stoi wysoki, solidny, budynek ariańskiego  zboru.…