Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.

„Remont Zboru Ariańskiego w Ublinku i udostępnienie zabytku społeczności lokalnej i turystom”

mająca na celu poprawę atrakcyjności turystycznej regionu oraz wzrost aktywizacji społeczności lokalnej
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dofinansowanie otrzymano za pośrednictwem LGD Ziemi Sandomierskiej.

Przewidywane wyniki operacji: udostępnianie zabytku turystom do zwiedzania, a mieszkańcom wsi na spotkania, warsztaty, konkursy i zajęcia kulturotwórcze dla różnych grup wiekowych.